Tak jak rzemieślnik wolno i ostrożnie cyzeluje <br />i prostuje wytwarzane strzały, tak mędrzec kieruje swemi chwiejnymi myślami.

Tak jak rzemieślnik wolno i ostrożnie cyzeluje
i prostuje wytwarzane strzały, tak mędrzec kieruje swemi chwiejnymi myślami.

Jeżeli coś, co planujesz wymaga długiego czasu i pracy, zrób pierwszy krok bez wahania, bo czas i tak upłynie.