Tak jak rzemieślnik wolno i ostrożnie <br /> cyzeluje i prostuje wytwarzane strzały, <br /> tak mędrzec kieruje swymi chwiejnymi myślami.

Tak jak rzemieślnik wolno i ostrożnie
cyzeluje i prostuje wytwarzane strzały,
tak mędrzec kieruje swymi chwiejnymi myślami.

Jeżeli coś, co planujesz wymaga długiego czasu i pracy, pierwszy krok zrób bez wahania, bo czas i tak upłynie.